Întîlniri de lucru între partenerii EASST din Armenia şi Moldova